Uchwała nr XV/116/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 lutego 2020w sprawie nabycia na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Płużnica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/116/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 lutego 2020


w sprawie nabycia na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Płużnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Płużnica oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 152/1 o pow. 0,0077 ha zapisanej w księdze wieczystej nr TO1W/00028851/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (680kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (2 kwietnia 2020, 12:19:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163