Uchwała nr XV/120/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 lutego 2020w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podziału Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Płużnicy na dwie oddzielne placówki w Płużnicy i Nowej Wsi KrólewskiejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 9 ust. 2, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 t.j.) – Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr XV/120/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 lutego 2020


w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podziału Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Płużnicy na dwie oddzielne placówki w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 9 ust. 2, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 t.j.) – Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną petycję Pani Jadwigi Antoszek z dnia 1 października 2019 r., której przedmiotem jest utworzenie odrębnej, niezależnej i całkowicie samodzielnej szkoły w Nowej Wsi Królewskiej.
2. Wyjaśnienia dotyczące petycji zawarte są w uzasadnieniu uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (201kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (2 kwietnia 2020, 12:33:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29