Uchwała nr XVI/125/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 16 kwietnia 2020w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Płąchawy na rzecz użytkownika wieczystego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,poz. 65 t.j.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/125/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 16 kwietnia 2020


w sprawie sprzedaży przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Płąchawy na rzecz użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,poz. 65 t.j.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym murowanym o pow. 91,02 m 2 oraz budynkiem o pow. 36 m 2 stanowiącej własność Gminy Płużnica oznaczonej nr 52/1 o pow. 0,0800 ha położonej w miejscowości Płąchawy na rzecz użytkownika wieczystego. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr TO1W/00024085/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (191kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (22 kwietnia 2020, 08:43:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63