Uchwała nr XVI/126/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 16 kwietnia 2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomość na okres do 3 lat.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/126/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 16 kwietnia 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomość na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1 Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej w miejscowości Mgowo, obręb geodezyjny Bągart, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 104/12 zapisanej w księdze wieczystej nr TO1W/00033333/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych. 
2. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej w miejscowości Mgowo, obręb geodezyjny Bągart, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 121/9 zapisanej w księdze wieczystej nr TO1W/00025527/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.
3. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej w miejscowości Mgowo, obręb geodezyjny Bągart, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 121/11 zapisanej w księdze wieczystej nr TO1W/00025527/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

treść uchwały (195kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (22 kwietnia 2020, 08:47:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57