Uchwała nr XVIII/133/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 czerwca 2020w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płużnica wotum zaufaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/133/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płużnica wotum zaufania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2019 r. postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (189kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 lipca 2020, 09:56:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96