Uchwała nr XVIII/136/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 czerwca 2020w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z 21 marca 2020 r. dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniemNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 1, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/136/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z 21 marca 2020 r. dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 1, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:


§ 1. Petycję Koalicji Polska Wolna od 5G z 21 marca 2020 r., dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem, pozostawia się bez rozpatrzenia, z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Płużnica.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (196kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 lipca 2020, 10:13:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87