Uchwała nr XVIII/137/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 czerwca 2020w sprawie rozpatrzenia petycji - wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 9 ust. 2, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) – Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVIII/137/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie rozpatrzenia petycji - wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 9 ust. 2, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) – Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną petycję Pani Renaty Sutor z dnia 2 kwietnia 2020 r. dotyczącą interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).
2. Wyjaśnienia dotyczące petycji zawarte są w uzasadnieniu uchwały.


§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (206kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 lipca 2020, 10:16:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88