Uchwała nr XVIII/142/2020Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 czerwca 2020w sprawie udzielenia zgody na zatrudnienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy w innej placówceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 47 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/142/2020
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 czerwca 2020


w sprawie udzielenia zgody na zatrudnienie Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy w innej placówce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 47 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się zgody na podjęcie pracy w charakterze Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie – Panu Jackowi Gbiorczykowi - Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy.§ 2. Powierza się wykonanie uchwały Zastępcy Wójta Gminy Płużnica.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Treść uchwały (192kB) pdf
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (3 lipca 2020, 10:42:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221