Uchwała nr XXIX/209/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 8 lipca 2021w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 latNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIX/209/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 8 lipca 2021


w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości tj. nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Płużnica, położone w miejscowości:

a) Wiewiórki, obręb geodezyjny Wiewiórki, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 231 o pow. 1,3500 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr TO1W/00036104/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych;

b) Goryń, obręb geodezyjny Goryń, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 284 o pow. 1,8500 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta TO1W/00025201/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, Wydział Ksiąg Wieczystych;

c) Mgowo, obręb Bągart, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 103/1 o pow. 0,3200; 107/1 o pow. 0,2400 ha; 2 o pow. 0,4100 ha; 82/1 o pow. 0,2100 ha, 82/28 o pow. 0,3500 ha, 6 o pow. 5,3000 ha; 88/1 o pow.0,24 ha; 95/1 o pow.0,2800 ha; 97/1 o pow.0,9100 ha; 98/1 o pow. 0,7100 ha, dla których jest urządzona księga wieczysta TO1W/00025202/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (161kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 lipca 2021, 12:00:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65