Uchwała nr XXIX/210/2021Rady Gminy Płużnicaz dnia 8 lipca 2021w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 latNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/210/2021
Rady Gminy Płużnica
z dnia 8 lipca 2021


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat, nieruchomości będących własnością Gminy Płużnica, położonych w miejscowości Wiewiórki, obręb geodezyjny Wiewiórki, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 218/2 o pow. 0,1287 ha oraz nr 218/3 o pow. 0,1806 ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr TO1W/00025903,3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (159kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 lipca 2021, 12:03:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56