Uchwała nr XXXIX/302/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 września 2022zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2022 - 2040Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005 i 1079) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/302/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 września 2022


zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2022 - 2040

Na podstawie art. 226 - 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005 i 1079) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (21 września 2022, 13:07:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121