NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/219/06Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 lutego 2006w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr172, poz.1441), art. 165, art. 173, art. 176 ust.1, art. 184, art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, art.198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) ), art. 403 i art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz. 959, Nr 121 poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281. poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i Nr 249, poz. 2104).

Uchwała nr XXX/219/06
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 lutego 2006


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr172, poz.1441), art. 165, art. 173, art. 176 ust.1, art. 184, art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, art.198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) ), art. 403 i art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz. 959, Nr 121 poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281. poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i Nr 249, poz. 2104).


treść uchwały 219 cz I (1930kB) zip

treść uchwały 219 cz II (1846kB) zip

  treść uchwały 219 czi III (30kB) zip

treść uchwały 219 cz IV (2033kB) zip

treść uchwały 219 cz V (681kB) zip

metryczka


Opublikował: Magdalena Fiałkowska (7 kwietnia 2006, 11:40:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (9 listopada 2006, 11:55:53)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1160