Uchwała nr XXXI/224/06Rady Gminy Płużnicaz dnia 31 marca 2006w sprawie zezwolenia na zawarcie umowy użyczenia lokalu na biuro Gminnej Spółki Wodnej w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 141 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128)

Uchwała nr XXXI/224/06
Rady Gminy Płużnica
z dnia 31 marca 2006


w sprawie zezwolenia na zawarcie umowy użyczenia lokalu na biuro Gminnej Spółki Wodnej w budynku remizo-świetlicy w Płużnicy na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 141 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128)


treść uchwały 224 (84kB) zip

metryczka


Opublikował: Magdalena Fiałkowska (7 kwietnia 2006, 14:11:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20133