NULL string(0) ""

Uchwała nr II/6/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 maja 2024w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Płużnica.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) w związku z § 42 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303, z 2021 r. poz. 1223 i 7056, z 2024 r. poz. 2114) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/6/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024


w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Płużnica.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) w związku z § 42 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5303, z 2021 r. poz. 1223 i 7056, z 2024 r. poz. 2114) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Płużnica:
1) Komisja Rewizyjna, Radni: Szymon Dudzik, Józef Kurzyński, Sławomir Maziarski.
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Radni: Adam Goral, Łukasz Krauze, Jan Simson, Justyna Szumachowska.
3) Komisja Budżetowa, Radni: Wiesław Karwan, Łukasz Krauze, Karolina Piątek, Stanisław Świerad, Krzysztof Świerczyński.
4) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Radni: Adam Goral, Wojciech Groth, Józef Kucięba, Józef Kurzyński, Zbigniew Majewski.
5) Komisja Spraw Społecznych, Radni: Szymon Dudzik, Zbigniew Majewski, Sławomir Maziarski, Karolina Piątek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (207kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 maja 2024, 12:03:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195