NULL string(0) ""

Uchwała nr II/8/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 maja 2024w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz Rad sołeckich w sołectwach w Gminie Płużnica.Na podstawie art. 26 ust.2 Statutów Sołectwa Bartoszewice, Bągart, Bielawy, Błędowo, Czaple, Dąbrówka, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Orłowo, Ostrowo, Płąchawy, Płużnica, Pólko, Uciąż, Wieldządz, Wiewiórki – stanowiących załącznik do uchwały Nr III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – pom. z dnia 2019 r., poz. 749, z 2024 r. poz. 1336), uchwala się co następuję:

Uchwała nr II/8/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024


w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz Rad sołeckich w sołectwach w Gminie Płużnica.

Na podstawie art. 26 ust.2 Statutów Sołectwa Bartoszewice, Bągart, Bielawy, Błędowo, Czaple, Dąbrówka, Działowo, Goryń, Józefkowo, Kotnowo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Orłowo, Ostrowo, Płąchawy, Płużnica, Pólko, Uciąż, Wieldządz, Wiewiórki – stanowiących załącznik do uchwały Nr III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – pom. z dnia 2019 r., poz. 749, z 2024 r. poz. 1336), uchwala się co następuję:


§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów Sołtysów i Rad sołeckich w sołectwach Gminy Płużnica, określa się terminy i miejsca zebrań wiejskich oraz wyznacza się przewodniczących zebrań zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady do wyznaczenia w zastępstwie innego radnego na przewodniczącego zebrania, jeżeli wyznaczony uchwałą radny z nadzwyczajnych przyczyn nie może uczestniczyć w zebraniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (309kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 maja 2024, 12:58:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263