NULL string(0) ""

Uchwała nr II/9/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 maja 2024w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Płużnica.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 8 ust. 2, art. 36, art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) § 3 ust. 1 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr II/9/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 maja 2024


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Płużnica.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 8 ust. 2, art. 36, art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) § 3 ust. 1 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wójta Gminy Płużnica należne od dnia 6 maja 2024 r. w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 9 900,00 zł
2) dodatek funkcyjny w kwocie – 2 500,00 zł
3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 3 720,00 zł,
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/254/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (215kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 maja 2024, 13:09:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252