Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwały z 2004 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 58) starsze uchwały »Uchwała nr XIX/153/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie uchwały Nr XII/98/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica we wsi Nowa Wieś Królewska oraz udzielenia bonifikaty.

Uchwała nr XIX/152/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w formie podwójnego zabezpieczenia na realizację stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Uchwała nr XIX/151/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie zezwolenia na zawarcie umowy użyczenia budynków poszkolnych wraz z gruntem w miejscowości Orłowo stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XIX/150/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

Uchwała nr XIX/149/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2005 rok.

Uchwała nr XIX/148/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie szczególowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich.

Uchwała nr XIX/147/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie wysokości oraz szczególowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Uchwała nr XIX/146/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie określenia zasad i wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Uchwała nr XIX/145/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

Uchwała nr XIX/143/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy.

Uchwała nr XVIII/142/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004


w sprawie Programu Współpracy w 2005 roku Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorzadu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uchwała nr XVIII/141/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004


w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Uchwała nr XVIII/140/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004


w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu "Budowa tłocznej i grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wieldządz gmina Płużnica" w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr XVIII/138/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004


w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego.

Uchwała nr XVIII/137/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica.

Uchwała nr XVIII/136/04 rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XVIII/135/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004


w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej w Gminie Płużnica.

Uchwała nr XVIII/134/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

Uchwała nr XVIII/133/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVII/131/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 października 2004


w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa wsi Wieldządz.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 58) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij