Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwały z 2009 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 60) starsze uchwały »Uchwała nr XXIX/197/09 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Działowo.

Uchwała nr XXIX/196/09 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Mgowo obręb Bągart.

Uchwała nr XXIX/195/2009 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple.

Uchwała nr XXIX/194/2009 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie Programu współpracy w 2010 r. Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uchwała nr XXIX/193/2009 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

Uchwała nr XXIX/192/2009 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 r.

Uchwała nr XXIX/190/2009 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

Uchwała nr XXVIII/189/2009 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 27 listopada 2009


w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania.

Uchwała nr XXVIII/187/2009 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 27 listopada 2009


w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Uchwała nr XXVIII/186/2009 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 27 listopada 2009


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica we wsi Płużnica.

Uchwała nr XXVIII/185/09 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 27 listopada 2009


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica we wsi Wiewiórki.

Uchwała nr XXVIII/184/2009 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 27 listopada 2009


w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli oraz najemców/właścicieli lokali w Gminie Płużnica.

Uchwała nr XXVIII /183/2009 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 27 listopada 2009


w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Uchwała nr XXVIII/182/2009 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 27 listopada 2009


w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Płużnica.

Uchwała nr XXVIII/181/2009 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 27 listopada 2009


w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Uchwała nr XXVIII/180/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 listopada 2009


w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

Uchwała nr XXVIII/179/2009 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 27 listopada 2009


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XXVIII/178/2009 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 27 listopada 2009


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 60) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij