Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.3.2024

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest, realizowanego w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Płużnica w ilości maksymalnej: 112,86 Mg.
90650000-8: Usługi usuwania azbestu
Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w terminie do dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2024 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia zawarty został we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

2. Termin składania ofert: 28 lutego 2024 r. do godz. 10:00

3. Wykonawca może złożyć ofertę:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego - w punkcie obsługi klienta, w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres Zamawiającego tj.: Urząd Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87 - 214 Płużnica. Zamawiający nie przewiduje przyjmowania ofert w innym miejscu niż w punkcie obsługi klienta. Wymóg ten dotyczy również przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej;
2) przesłać na adres Zamawiającego tj.: Urząd Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87 - 214 Płużnica.

Treść zapytania wraz z załącznikami (Formularz ofertowy, Oświadczenie, Wzór umowy) (908kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (488kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (458kB) pdf

Informacja o wyborze oferty (1026kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Wiśniewska (21 lutego 2024)
Opublikował: Agata Kowalik (21 lutego 2024, 23:54:56)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (8 marca 2024, 14:07:04)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 437