Wyniki27.06.2024

Wyniki

27.06.2024

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn, zm.) Wójt Gminy Płużnica ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica w 2024 r.

Wyniki (708kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maciej Puchała (27 czerwca 2024)
Opublikował: Milena Zielińska (3 lipca 2024, 13:25:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172