Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdania z wykonania budżetu

2022 r.

[...]

2021

Sprawozdanie za I kwartał 2021 r.  [...]

2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2020 r. [...]

2019 r.

[...]

2018 r.

[...]

Sprawozdania 2017 r.

Sprawozdania za drugi kwartał 2017 roku  [...]

2016 r.

[...]

metryczka