Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1099) starsze karty »
numer wpisu:

A/978

data: 22 maja 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Karol Sikorski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A981

data: 18 maja 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płużnica
dane
wnioskodawcy:
Kółko Rolnicze w Radzyniu Chełmińskim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Płużnica

numer wpisu:

A/977

data: 18 maja 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzewa
dane
wnioskodawcy:
Mateusz Aniszewski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/976

data: 17 maja 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Andrzej Kopczyński
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

B641

data: 27 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gmina Płużnica
nazwa
podmiotu:
EKOLAND Andrzej Popielec
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Płużnica

numer wpisu:

A/975

data: 25 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: wycinka drzewa
dane
wnioskodawcy:
Maria Młynarczyk
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A980

data: 18 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płużnica.
dane
wnioskodawcy:
CZYSZCZENIE SZAMB Anna Maćkowska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Płużnica

numer wpisu:

A/974

data: 17 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Hieronim Sądowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/973

data: 13 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Zbigniew Wiśniewski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy

numer wpisu:

A/972

data: 11 kwietnia 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Andrzej Wiśniewski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1099) starsze karty »