Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1036) starsze karty »
numer wpisu:

A/922

data: 27 września 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Sebastian Poszman
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/921

data: 22 września 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/920

data: 22 września 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Hanna Paluch
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/919

data: 19 września 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Tomasz Plewiński
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/918

data: 15 września 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Krzysztof Wójcik
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/917

data: 2 września 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej w Nowej Wsi Kr.
dane
wnioskodawcy:
GE KUJAWY I Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/916

data: 2 września 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Janina Urbańska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/915

data: 1 września 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Zarząd Dróg Powiatowych
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/914

data: 1 września 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Zarząd Dróg Powiatowych
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/ 913

data: 25 sierpnia 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Powiat Wąbrzeski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1036) starsze karty »