Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1160) starsze karty »
numer wpisu:

A/29

data: 25 czerwca 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Mateusz Boruta
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/28

data: 24 czerwca 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Tomasz Kowalski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/27

data: 22 czerwca 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Andrzej Kujaczyński
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/26

data: 3 czerwca 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Edward Kruk
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/25

data: 22 maja 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Janusz Wiśniewski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/24

data: 22 maja 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzewa
dane
wnioskodawcy:
Urszula Malinowska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/23

data: 14 maja 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Michał Witkowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/22

data: 6 maja 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Jarosław Szymański
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/21

data: 18 kwietnia 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Jarosław Paczkowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/20

data: 11 kwietnia 2024
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Janusz Wiśniewski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1160) starsze karty »