Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1130) starsze karty »
numer wpisu:

A/1008

data: 17 listopada 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Maria Trawczyńska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/1007

data: 15 listopada 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Małgorzata Topolewska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/1006

data: 14 listopada 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Katarzyna Kujaczyńska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/1005

data: 10 listopada 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie krzewów z gatunku tuja
dane
wnioskodawcy:
Józef Głowiński
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/1004

data: 9 listopada 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Magdalena Zimna
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/1003

data: 27 października 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Adam Klementowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/1002

data: 20 października 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Waldemar Juda
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/1001

data: 4 października 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Anna Stankiewicz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/998

data: 27 września 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Radosław Dąbrowski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/997

data: 26 września 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usuniecie drzew
dane
wnioskodawcy:
Krzysztof Pytko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1130) starsze karty »