Wybory Samorządowe 2014

Wybory Samorządowe 2014

Zapytanie ofertowe dot. dostosowania toalet

Zapytanie ofertowe dot. dostosowania toalet w ramach projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica".Załączniki: [...]

Uchwała Nr 5/2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Płużnicyw sprawie sporządzenia listy kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Płużnica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Uchwała Nr 4/2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Płużnicyw sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Płużnica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Uchwała Nr 3/2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Płużnicy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych [...]

Komunikat

Gminnej Komisji Wyborczej w Płużnicyo zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Płużnica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informuję pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez pełnomocników osoby, że zgłoszeń kandydatów do komisji obwodowych dokonać należy w Urzędzie Gminy w Płużnicy pok. nr 9 do 17 października 2014 r. w godzinach pracy [...]

Informacja

o dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na wójta  [...]

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Płużnicy [...]

Wykaz numerów telefonów

do przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego [...]

Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego [...]

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

o składzie, siedzibie i dyżurach - [...]

Sporządzanie aktu pełnomocnictwa

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można złożyć w Urzędzie Gminy w Płużnicy pok. 3 (biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych) w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, we [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Płużnica

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [...]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  [...]

metryczka