Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. złotych

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. złotych

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.13.2024

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:   Zakup i dostawa tlenomierza z sondą pomiarową   Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa tlenomierza z sondą pomiarową, opis przedmiotu [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.11.2024

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.11.2024 Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.9.2024

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.6.2024

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo1. Przedmiotem umowy jest [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.3.2024

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.2.2024

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Dzierżawa nowych urządzeń drukujących i obsługa centralnego systemu monitorowania urządzeń i wydruków w Urzędzie Gminy w Płużnicy1. Przedmiot zamówienia – [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.1.2024

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Zakup i dostawa materiałów biurowychPrzedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Płużnicy wyszczególnionych w Załączniku nr [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.31.2023

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Opracowanie dokumentacji projektowej w zadaniu pod nazwą Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne.Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.30.2023

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/20241) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na zimowym, mechanicznym utrzymaniu dróg [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.29.2023

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciąż od km 0+000 do 1+810Przedmiotem umowy jest [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.28.2023

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/20241) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na zimowym, mechanicznym utrzymaniu dróg [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.21.2023

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Usługę rozgraniczenia (ustalenia przebiegu granic) działek ewidencyjnych nr 215/1, 215/2, 215/4, 215/5 położonych w m. Wieldządz, gmina Płużnica.Przedmiotem [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.20.2023

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:„Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja II i IV”Część 1: „Budowa [...]

Zapytanie ofertowe sprawa GPI.271.7.2023

Zapytanie ofertowe na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” [...]

Zapytanie ofertowe sprawa GPI.271.34.2022

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zapytanie ofertowe sprawa GPI.271.25.2022

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska. [...]

Zapytanie ofertowe sprawa GPI.271.38.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Płużnica. [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.35.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności o wartości poniżej 130 000 złWartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.34.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III”Wartość zamówienia nie [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.33.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Świadczenie usług trenera zajęć rekreacyjno – ruchowych dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"przedmiotowe zadanie jest [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.32.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Świadczenie usług trenera zajęć rekreacyjno – ruchowych dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"przedmiotowe zadanie jest [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.30.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gotowych posiłków dla dziecii młodzieży oraz osób dorosłych w ramach rządowego programu realizowanego przez Gminę [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.29.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Świadczenie usług trenera zajęć rekreacyjno – ruchowych dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"przedmiotowe [...]

Dostawa pelletu drzewnego - sprawa GPI.271.21.2021

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.21.2021Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Dostawę pelletu drzewnegoWartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.17.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:Świadczenie usług instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz z materiałami dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.16.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz z materiałami dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.13.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę pieczywa dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.12.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę owoców i warzyw dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" przedmiotowe zadanie jest [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.11.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę mięsa i wędlin dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" przedmiotowe zadanie jest [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.10.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę artykułów spożywczych dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"  przedmiotowe zadanie jest [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.8.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych - kruszywo.Umowa została zawarta na podstawie oferty złożonej bez stosowania ustawy [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.7.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych i wsparcia indywidualnego przez psychologa dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"przedmiotowe [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.4.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniach pod nazwą: 1.    Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa [...]

Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.1.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.41.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą  "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" (Fotele masujące – 3 [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.37.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą Wymiana źródła ciepła - „Budowa instalacji gazu ziemnego oraz wykonanie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.35.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont świetlicy w Błędowie. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.29.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w PłużnicyW związku ze zgłaszanymi zapytaniami, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 19 [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.28.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieliw ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś I [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.26.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie gminnego centrum [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.25.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.23.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.17.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem 6 sztuk dywanów interaktywnych przeznaczony dla dzieci, dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.16.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 4 sztuk wózków spacerowych sześcioosobowych przeznaczony dla dzieci, dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.11.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.12.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.7.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów biurowych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" oraz dla Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.6.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów higienicznych dla 3 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.5.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów higienicznych dla 3 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.4.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.3.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców świeżych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.2.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa i wędlin dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.1.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.38.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę kotła gazowego w ramach zadania wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartoszewice. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.37.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci do lat 3 w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka" [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.34.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.30.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę książek z powiększoną czcionką dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.29.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  pelletu drzewnego. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.20.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.19.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.17.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zakup materiałów biurowych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" oraz dla Urzędu Gminy. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.15.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zakup materiałów biurowych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" oraz dla Urzędu Gminy. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.12.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  wyposażenie dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.13.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci do lat 3 w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.6.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  warzyw i owoców świeżych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.5.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.4.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  mięsa i wędlin dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.3.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  artykułów spożywczych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.1.2019

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  artykułów higienicznych dla 3 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punktu Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.80.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.81.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów na zajęcia artystyczne/rękodzielnicze dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług sprzątania.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług sprzątania w lokalach, w których utworzone zostały Punkty Opieki Dziennej – w Płąchawach, Nowej Wsi Królewskiej i Płużnicy. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.81.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  materiałów na zajęcia artystyczne/rękodzielnicze dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.80.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  mebli dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług sprzątania

Zaproszenie do złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług sprzątania w lokalach, w których utworzone zostały Punkty Opieki Dziennej – w Płąchawach, Nowej Wsi Królewskiej i Płużnicy. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.76.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pelletu drzewnego. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.72.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów na zajęcia artystyczne/rękodzielnicze dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.76.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  pelletu drzewnego. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.72.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę  materiałów na zajęcia artystyczne/rękodzielnicze dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.74.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.75.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.71.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.75.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.74.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.71.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.61/2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica". [...]

Unieważnienie czynności wyboru oferty - sprawa nr GPI.271.61/2018

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.62.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.61.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr Nr GPI.271.54.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.64.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 (sześciu ) dywanów dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.63.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.59.2018

Wynik postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zadaniu pod nazwą "Wdrożenie i obsługa centralnego systemu monitorowania urządzeń i wydruków w Urzędzie Gminy w Płużnicy". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.54.2018

Zamawiający Gmina Płużnica, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.64.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 (sześciu) dywanów dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.63.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.51.2018

Wynik postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych" - zakup wyposażeni [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.55.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.56.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zabawek i materiałów dydaktycznych dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Unieważnienie postępowania - sprawa nr GPI.271.58.2018

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 (sześciu) dywanów dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Unieważnienie postępowania - sprawa nr GPI.271.53.2018

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.57.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD) dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.59.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zadaniu pod nazwą "Wdrożenie i obsługa centralnego systemu monitorowania urządzeń i wydruków w Urzędzie Gminy w Płużnicy". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.62.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.61.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica" [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.55.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.56.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zabawek i materiałów dydaktycznych dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.58.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 (sześć) dywanów dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.57.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD) dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.53.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla 6 Punktów Opieki Dziennej w projekcie pod nazwą "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.45.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów (z oprogramowaniem użytkowym) z monitorem oraz drukarek dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.51.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych" - zakup [...]

Unieważnienie postępowania - sprawa nr GPI.271.49.2018

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych - zakup wyposażenia. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.47.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowość Nowa Wieś [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.49.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych" - zakup [...]

Unieważnienie postępowania - sprawa nr GPI.271.44.2018

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych - zakup wyposażenia. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.47.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.45.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów (z oprogramowaniem użytkowym) z monitorem oraz drukarek dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.44.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych" - zakup [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.42.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.41.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi - demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - oferta pracy

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wykonywania zadań specjalisty ds zamówień publicznych w projekcie "Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.42.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.41.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.38.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.36.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa i wędlin dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.37.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.35.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownym wyborze oferty - sprawa nr GPI.271.39.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownym wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.30.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.29.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowo - rekreacyjnego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.28.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu elektronicznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.39.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.33.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.22.2018 (nowy)

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych przez psychologa dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty - sprawa nr GPI.271.22.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych przez psychologa dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.40.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów (z oprogramowanie użytkowym) z monitorem oraz drukarek dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.39.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja i [...]

Dostawa pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" sprawa nr GPI.271.37.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Dostawa warzyw i owoców świeżych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" sprawa nr GPI.271.38.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców świeżych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Dostawa mięsa i wędlin dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" sprawa nr GPI.271.36.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa i wędlin dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Dostawa artykułów spożywczych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica" sprawa nr GPI.271.35.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Unieważnienie postępowania - sprawa nr GPI.271.17.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa GPI.271.33.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.27.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.30.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.29.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowo - rekreacyjnego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.28.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu elektronicznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.22.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych przez psychologa dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.25.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.24.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowo - rekreacyjnego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.23.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu elektronicznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.21.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie instruktor warsztatów artystyczno - rękodzielniczych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.27.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.19.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup komputerów (z oprogramowaniem użytkowym) z monitorem oraz drukarek dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.17.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.18.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.15.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie trener/instruktor zajęć rekreacyjno - ruchowych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.25.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.24.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowo - rekreacyjnego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.23.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu elektronicznego dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.22.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych przez psychologa dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.21.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie instruktor warsztatów artystyczno - rękodzielniczych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.16.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.19.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup komputerów (z oprogramowanie użytkowym) z monitorem oraz drukarek dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.17.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.18.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrów [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.15.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie trener/instruktor zajęć rekreacyjno - ruchowych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.16.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.12.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych przez lekarza geriatrę dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.11.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie trener/instruktor zajęć rekreacyjno - ruchowych dla 5 Klubów seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.13.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych. [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.13.2018

Informacja z otwarcia ofert - dostawa materiałów biurowych. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.12.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych przez lekarza geriatrę dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.13.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.11.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie trener/instruktor zajęć rekreacyjno - ruchowych dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.6.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów gier dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.5.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę książek z powiększoną czcionką dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.2.2018

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw ciekłych - benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.6.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów gier dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.5.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę książek z powiększoną czcionką dla 5 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.2.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw ciekłych - benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego. [...]

Unieważnienie postępowania - sprawa nr GPI.271.45.2017

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odczytu urządzeń służących do pomiaru ilości pobieranej wody na terenie Gminy Płużnica. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.44.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.45.2017

Informacja z otwarcia ofert - świadczenie usług w zakresie odczytu urządzeń służących do pomiaru ilości pobieranej wody na terenie Gminy Płużnica. [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.44.2017

Informacja z otwarcia ofert -opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.45.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odczytu urządzeń służących do pomiaru ilości pobieranej wody na terenie Gminy Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.44.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.42.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.42.2017

Informacja z otwarcia ofert - transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.41.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.36.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu w zakresie tematycznym "Administrator nieruchomości" oraz warsztatów w zakresie tematycznym "Opracowanie planów zarządzania nieruchomościami" [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.40.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.41.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.40.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.39.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym "Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji publicznej". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica - sprawa nr GPI.271.42.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo" - sprawa nr GPI.271.41.2017

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo" - sprawa nr GPI.271.41.2017 [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż" - sprawa nr GPI.271.40.2017

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż" - sprawa nr GPI.271.40.2017 [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.36.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia kursu w zakresie tematycznym "Administrator Nieruchomości" oraz warsztatów i doradztwa w zakresie tematycznym "Opracowanie [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.39.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym "Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji samorządowej" w projekcie pod [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług w zakresie specjalisty ds. zamówień publicznych - sprawa nr GPI.271.38.2017

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług w zakresie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie "Kluby Seniora w Gminie Płużnica", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.33.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.34.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.34.2017

Informacja z otwarcia ofert - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.33.2017

Informacja z otwarcia ofert - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy" - sprawa nr GPI.271.34.2017

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminiy Płużnica" - sprawa nr GPI.271.33.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.29.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.30.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Ostrowo". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.30.2017

Informacja z otwarcia ofert - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Ostrowo". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.29.2017

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Ostrowo" - sprawa nr GPI.271.30.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Ostrowo". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica" - sprawa nr GPI.271.29.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa i przebudowa [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.27.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldządz". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.27.2017

Informacja z otwarcia ofert - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldządz". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sprawa nr GPI.271.27.2017

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldządz". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.23.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja III". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.24.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.24.2017

Informacja z otwarcia ofert - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.22.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrówka, Gmina Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.21.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Ostrowo". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.22.2017

Informacja z otwarcia ofert - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrówka, Gmina Płużnica. [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.21.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Bielawy - Ostrowo". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica - sprawa nr GPI.271.24.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja III" - sprawa nr GPI.271.23.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sprawa nr GPI.271.22.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrówka, Gmina Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.21.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.20.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.20.2017

Informacja z otwarcia ofert - sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.17.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sprawa nr GPI.271.20.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.14.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń w zakresie tematycznym "Aktualne przepisy i orzecznictwo w zakresie CIT, PIT" w projekcie pod nazwą "Urzędy online" [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.17.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.15.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowo i Płużnica". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.15.2017

Informacja z otwarcia ofert - sporządzenie "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowo i Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.17.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa budynku [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.13.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym - "Aktualne przepisy i orzecznictwo w zakresie CIT, PIT" w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline" - sprawa Nr GPI.271.14.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym - "Aktualne przepisy i orzecznictwo w zakresie CIT, PIT" w projekcie pod nazwą "Urzędy [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sprawa nr GPI.271.15.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowo i Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych - sprawa nr GPI.271.13.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.10.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.9.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.6.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa targowiska gminnego w miejscowości [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.10.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.9.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.10.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa [...]

Wynik postępowania - sprawa GPI.271.8.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.9.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi [...]

Wynik postępowania - sprawa GPI.271.3.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieldządz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Pluznica i Wiewiórki. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.2.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym "Potwierdzanie profili zaufanych" w projekcie pod nazwą "Urzędy Onlline". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.8.2017

Informacja z otwarcia ofert - dostawa materiałów biurowych. [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.6.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.3.2017

Informacja z otwarcia ofert - sporządzenie "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieldządz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Płużnica i Wiewiórki. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa materiałów biurowych - sprawa nr GPI.271.8.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.6.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa targowiska [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym - "Potwierdzanie profili zaufanych" w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline" sprawa Nr GPI.271.2.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematycznym - "Potwierdzanie profili zaufanych" w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.4.2017

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.4.2017

Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsca spotkań na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sprawa nr GPI.271.3.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie "Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieldządz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Płużnica i Wiewiórki" [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.4.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Rozbudowa placów [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.31.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń w zakresie tematycznym - "Zarządzanie satysfakcją klienta" oraz "Profesjonalna obsługa klienta" w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.40.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Sukcesywna dostawa paliw ciekłych - benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw ciekłych - benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego - sprawa nr GPI.271.40.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw ciekłych - benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.39.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania - backup i systemów dziedzinowych - w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.36.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa budynku remizo - świetlicy w Płużnicy i [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.38.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń sieciowych w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.36.2016

Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa budynku remizo - świetlicy w Płużnicy i utworzenie inkubatora przedsiębiorczości". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń w zakresie tematycznym - "Zarządzanie satysfakcją klienta" oraz "Profesjonalna obsługa klienta" w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline" sprawa Nr GPI.271.31.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkoleń w zakresie tematycznym - "Zarządzanie satysfakcją klienta" oraz "Profesjonalna obsługa klienta" w projekcie pod [...]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania - backup i systemów dziedzinowych - w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline" - sprawa nr GPI.271.39.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania - backup i systemów dziedzinowych - w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń sieciowych w projekcie pod nazwą "Urzędy online"- sprawa nr GPI.271.38.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń sieciowych w projekcie pod nazwą "Urzędy online".  Przedmiotowe zadanie jest [...]

Unieważnienie postępowania - GPI.271.34.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania - backup i systemów dziedzinowych - w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Unieważnienie postępowania - GPI.271.32.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń sieciowych w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.36.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa [...]

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania - backup i systemów dziedzinowych - w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline" - sprawa nr GPI.271.34.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania - backup i systemów dziedzinowych - w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń sieciowych w projekcie pod nazwą "Urzędy online"- sprawa nr GPI.271.32.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń sieciowych w projekcie pod nazwą "Urzędy online".  Przedmiotowe zadanie jest realizowane w [...]

Unieważnienie postępowania - GPI.271.29.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa targowiska gminnego w [...]

Unieważnienie postępowania - GPI.271.30.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa budynku remizo - [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.30.2016

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa budynku remizo - świetlicy w Płużnicy i utworzenie inkubatora przedsiębiorczości. [...]

Informacja z otwarcia ofert - sprawa nr GPI.271.29.2016

Informacja z otwarcia ofert - Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica [...]

Wynik zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "usługa eksperta ds. diagnozy obszaru rewitalizacji na terenie gminy Płużnica oraz usługa eksperta ds. programu rewitalizacji".  [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.30.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Przebudowa budynku [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.29.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa targowiska [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania

Zaproszenie do złożenia oferty.Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:usługa eksperta ds. diagnozy obszaru rewitalizacji na terenie gminy Płużnica oraz usługa [...]

Wynik

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "usługa eksperta ds. diagnozy obszaru rewitalizacji na terenie gminy Płużnica oraz usługa eksperta ds. programu rewitalizacji".1. [...]

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty.Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:usługa eksperta ds. diagnozy obszaru rewitalizacji na terenie gminy Płużnica oraz usługa [...]

Nowy wynik postępowania - sprawa nr 1/GP/2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Nowa Wieś Królewska - dokonanie ponownych czynności związanych [...]

Nowy wynik postępowania - sprawa nr 1/SP/2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Płużnica - dokonanie ponownych czynności związanych z wyborem oferty. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.26.2016.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Płużnica. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr 1/GP/2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Nowa Wieś Królewska. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr 1/SP/2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Płużnicy - sprawa nr GPI.271.26.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Płużnicy - sprawa nr 1/SP/2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Płużnica. [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej - sprawa nr 1/GP/2016.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Nowa Wieś Królewska. [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.22.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi  opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - edycja IV" [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.18.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi  opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - sprawa nr GPI.271.18.2016.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - usługa.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.14.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi  opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - edycja [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.10.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi  polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica [...]

Zaproszenie do złożenia oferty - azbest

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.6.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych:1) dostawa wraz z rozładunkiem kruszywa betonowego o frakcji 0-31 mm2) dostawa wraz z rozładunkiem kruszywa wapiennego o frakcji [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.3.2016

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - edycja III" [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zadaniu pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - edycja III" [...]

Wynik postępowania - sprawa nr GPI.271.1.2016.

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych. [...]

metryczka