Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Płużnicy
Płużnica, 60, 87-214 Płużnica
Karolina Zielińska
Punkt Obsługi Klienta, parter
tel. 56 6875215
e-mail: k.zielinska@pluznica.pl


1. Rodzaje napojów alkoholowych, na które wydawane są zezwolenia:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,

- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- powyżej 18 % zawartości alkoholu. 2. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - formularz wniosku (57kB) pdf

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku
jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. Decyzja powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą:

- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
- 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Dla pozostałych przedsiębiorców opłatę nalicza się na podstawie zadeklarowanej wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Jeżeli wielkość sprzedaży przekroczyła:

- 37 500 zł dla napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37 500 zł dla napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, - 77 000 zł dla napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu - opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).

Dokumenty do pobrania:
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.pdf (64kB) pdf

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych - wniosek (18kB) plik

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:
 • udzielenie zezwolenia,
 • odmowa wydania zezwolenia,
 • umorzenie postępowania,
 •  pozostawienie sprawy bez rozpoznania (brak decyzji).

Wymagane dokumenty: złożenie wniosku o wydanie zezwolenia;

Dokumenty dodatkowe (pożądane):
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • dowód wpłaty aktualnej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca
Opłata skarbowa i inne opłaty: nie dotyczy.

Opłata za wydanie zezwolenia:
 • typu A (piwo) – 43,75 zł,
 •  typu B (wino) – 43,75 zł,
 • typu C (wódka) – 175,00 zł.
Informacje dodatkowe:
 • zezwolenie wydaje się na okres do dwóch dni,
 • jeden wniosek może obejmować tylko 2 dni sprzedaży napojów alkoholowych podczas trwania przewidywanego przedsięwzięcia, w przypadku większej liczby dni należy wypełnić odpowiednią ilość wniosków.

metryczka


Wytworzył: Jolanta Duma (4 października 2004)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (4 października 2004, 13:53:31)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (9 grudnia 2019, 14:35:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12225