Stypendium Wójta

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Płużnicy
Płużnica 60, 87-214 Płużnica
I piętro, sekretariat, pok. nr 16
Joanna Stafiej
tel. 56 6875200
e-mail: sekretariat@pluznica.pl

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów i studentów

Stypendium przyznawane jest:
- niezależnie od dochodów;
- niezależnie od innych przyznanych stypendiów;
- na okres jednego roku szkolnego (wrzesień–czerwiec);

O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:
1) pobiera naukę w szkole podstawowej, oddziale gimnazjalnym, szkole ponadpodstawowej lub jest studentem pierwszego roku studiów;
2) jest finalistą/finalistką lub laureatem/laureatką konkursów, olimpiad przedmiotowych, językowych na szczeblu wojewódzkim lub krajowym;
3) zamieszkuje na terenie gminy Płużnica;
4) uzyskał/uzyskała co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.

Wniosek składa uczeń lub w jego imieniu rodzic, opiekun prawny, wychowawca klasy, pedagog szkolny.
Do wniosku należy dołączyć:
- opinię wychowawcy klasy potwierdzoną przez dyrektora szkoły,
- dokument potwierdzający bycie finalistą/laureatem olimpiady lub konkursu

Studenci pierwszego roku studiów zobowiązani są dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium
zaświadczenie, bądź potwierdzenie o rozpoczęciu studiów.Pliki do pobrania:
Wniosek (64kB) word
Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Płużnica dla uczniów i studentów

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (10 września 2012)
Opublikował: Mariusz Bartosik (12 stycznia 2010, 11:29:18)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (13 listopada 2023, 12:58:47)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12915