Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze obwieszczenia »informacja

05.05.2023

informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie opracowania -projektów POPobwieszczenie

24.04.2023

obwieszczenie o mozliwości zapoznania się z raportem i dokumentacja sprawy do inwestycji'Budowa farmy fotowoltaicznej dz.nr 96/2 Płąchawyobwieszczenie

13.04.2023

obwieszczenie o wszczęciu postepowania adm. celem wydania decyzji o warunkach zabudowyobwieszczenie Marszałka Województwa Kuj.-Pom.

28.03.2023

obwieszczenie Marszałka Województwa Kuj.-Pom.obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądz

27.03.2023

obwieszczenie Wójta Gminy Grudziądzobwieszczenie

08.03.2023

obwieszczenie Państwowego gospodarstwa Wodnego w Gdańskuobwieszczenie-zawiadomienie

06.03.2023

obwieszczenie-zawiadomienie od Marszałka Wojew.obwieszczenie

02.03.2023

obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiegoobwieszczenie

24.02.2023

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z wydaną decyzją o środow. umwar. dla inwestycji 'budowa farmy fotowoltaicznej w Bielawach'obwieszczenie

22.02.2023

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z wydaną decyzją o środow. umwar. dla inwestycji 'budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowosci Bielawypostanowienie

30.01.2023

postanowienie o przedłużeniu załatwienia sprawy 'Budowa chlewni w Błędowie'obwieszczenie

23.01.2023

obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środow. 'Budowa wolnostojęcej elektrowni fotowoltaicznej w Bielawach na dz.nr. 9/3, 9/4 i 9/5obwieszczenie

20.01.2023

obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środow. 'Budowa wolnostojęcej elektrowni fotowoltaicznej w Bielawachobwieszczenie

29.12.2022

obwieszczenie o możliwości zapoznania się z wydaną decyzją o środow. umwar. dla inwestycji 'budowa farmy fotowoltaicznej Nowa Wieś Kr. dz. 51/4 i 53/3obwieszczenie

06.12.2022

obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwar. dla inwestycji 'Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW w Wiewiórkachinformacja o wyniku przetargu

06.12.2022

informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w Bartoszewicachobwieszczenie Wojewody

02.12.2022

obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postepowania admin.'Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wicko część 1obwieszczenie

02.12.2022

obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o śr. uwar. dla Budowy farmy fotow. w Nowej Wsi Krobwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji 'Budowa elektrowni słonecznej PVII obręb Błędowo

01.12.2022

obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji 'Budowa elektrowni słonecznej PVII obręb Błędowoobwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwar.

24.11.2022

obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwar. dla inwestycji 'budowa elektrowni słonecznej PŁUŻNICA PV I obręb DąbrówkaObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 47) starsze obwieszczenia »