Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na 15.10.2023 r.

Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na 15.10.2023 r.

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w Wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn.zm.) Wójt Gminy w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym [...]

Informacja Wójta Gminy Płużnica

w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Płużnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolite j Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania..

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 [...]

metryczka