Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1061) starsze karty »
numer wpisu:

A/947

data: 20 stycznia 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Krzysztof Siudak
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/946

data: 19 stycznia 2023
zakres przedmiotowy: w sprawie usunięcia drzewa
dane
wnioskodawcy:
Maria Zakieeska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/945

data: 18 stycznia 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Mirosław Groszewski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/944

data: 17 stycznia 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Waldemar Grędzicki
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/943

data: 16 stycznia 2023
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Bronisława Lewaandowska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/942

data: 27 grudnia 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzewa
dane
wnioskodawcy:
Józef Piątek
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/941

data: 27 grudnia 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
henryka Chlewińska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/940

data: 20 grudnia 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzew
dane
wnioskodawcy:
Tomasz Bernady
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/939

data: 16 grudnia 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wycinkę drzew
dane
wnioskodawcy:
Piotr Lisewski
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

numer wpisu:

A/937

data: 28 listopada 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o usunięcie drzewa
dane
wnioskodawcy:
Dariusz Żabicki
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Płużnicy,

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1061) starsze karty »