Obwieszczenia

« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 28 (z 28)obwieszczenie

25.07.2022

obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaobwieszczenie

22.07.2022

obwieszczenie o wydanej decyzjiObwieszczenie Wojewody

18.07.2022

obwieszczenie Wojewodyobwieszczenie

18.07.2022

obwieszczenie o wydanej decyzjiInformacja,decyzja środowiskowa

15.07.2022

InformacjaObwieszczenie

10.01.2022

w sprawie decyzji kończącej postępowanie - rozbudowa stacji MgowoObwieszczenie

18.02.2016

Wójta Gminy Płużnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego części wsi Dąbrówka, Płąchawy, Błędowo, Goryń, Wiewiórki w gminie Płużnica, wraz z prognozą oddObwieszczenie

12.06.2012

o wszczęciu postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego budowy trzech turbin wiatrowych o łącznej mocy do 9,6 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną« nowsze obwieszczenia Obwieszczenia o pozycjach 21 - 28 (z 28)