Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - III postępowanie.

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.31.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 29 listopada 2022  09:30

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 - II postępowanie

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.32.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 29 listopada 2022  09:30

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa gmina.

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.28.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 16 listopada 2022  09:30

zamówienie na:

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR. Zakup akcesoriów komputerowych.

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.24.2022
wartość: nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
termin składania ofert: 5 października 2022  09:30

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)