Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica”

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.31.2021
wartość: przekracza próg unijny określony w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 20 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: Wszystkie informacje dotyczące tego postepowania znajdują się pod poniższym linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8ad22e44-58ef-4529-8584-6b310d8bd158 

zamówienie na:

„Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III”

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.20.2021
wartość: przekracza próg unijny określony w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 10 listopada 2021  10:00
wynik postępowania: Gmina Płużnica, zwana w dalszej części Zamawiającym, działając na podstawie przepisu art. 253 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. zawiadamia, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2. 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płąchawy”

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.21.2021
wartość: nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 25 października 2021  10:00
wynik postępowania: Gmina Płużnica, zwana w dalszej części Zamawiającym, działając na podstawie przepisu art. 253 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. zawiadamia, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Płużnica w wysokości 3 500 000,00 zł

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.15.2021
wartość: nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 30 czerwca 2021  12:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

zamówienie na:

Dostawę nowego 9-osobowego samochodu do przewozu osób, przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: GPI.271.6.2021
wartość: nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ustawy p.z.p
termin składania ofert: 22 kwietnia 2021  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Józefkowo i Kotnowo

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.49.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią artykułu 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty  

zamówienie na:

Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Czaple i Działowo

zamawiający: Gmina Płużnica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GPI.271.47.2020
wartość: poniżej kwoty określonej treścią artykułu 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty  

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)