NULL string(0) ""

Uchwała nr I/4/2006Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 listopada 2006w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Płużnica.Na podstawie art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), § 24 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 145, poz. 1980 oraz z 2005 r. Nr 84, poz. 1588)

Uchwała nr I/4/2006
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 listopada 2006


w sprawie ustalenia liczebności stałych komisji Rady Gminy Płużnica.

Na podstawie art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), § 24 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 145, poz. 1980 oraz z 2005 r. Nr 84, poz. 1588)


treść uchwały (61kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Szczepanik (11 grudnia 2006, 09:23:08)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (11 grudnia 2006, 09:30:14)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1986