Uchwała nr VI/42/07Rady Gminy Płużnicaz dnia 12 czerwca 2007w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz, 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz, 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327). Art. 13 ust. 3 i 4 lit e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 i Nr 57, poz. 390) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/42/07
Rady Gminy Płużnica
z dnia 12 czerwca 2007


w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz, 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz, 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327). Art. 13 ust. 3 i 4 lit e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 i Nr 57, poz. 390) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (648kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (2 września 2007, 20:48:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 759