Uchwała nr VI/43/07Rady Gminy Płużnicaz dnia 12 czerwca 2007w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica we wsi Błędowo.Na postawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, pz. 128 i Nr 181 poz. 1337) art.28 ust. 1, art. 37 ust. 1 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U, z 2004 r. Nr 26 1, poz. 2603 i Nr 28 1, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, paz. 1600 i 160 1 i Nr 249, poz. 1827) uchwala się co następuje:

Uchwała nr VI/43/07
Rady Gminy Płużnica
z dnia 12 czerwca 2007


w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica we wsi Błędowo.

Na postawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, pz. 128 i Nr 181 poz. 1337) art.28 ust. 1, art. 37 ust. 1 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U, z 2004 r. Nr 26 1, poz. 2603 i Nr 28 1, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, paz. 1600 i 160 1 i Nr 249, poz. 1827) uchwala się co następuje:


treść uchwały (665kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (2 września 2007, 20:56:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1063