Uchwała nr VIII/59/2007Rady Gminy Płużnicaz dnia 4 października 2007w sprawie wyboru ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.Na podstawie art. 160 § 1 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr. 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976) uchwala co następuje:

Uchwała nr VIII/59/2007
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 października 2007


w sprawie wyboru ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Na podstawie art. 160 § 1 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr. 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976) uchwala co następuje:


Treść uchwały (168kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (23 października 2007, 13:08:40)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (23 października 2007, 13:18:46)
Zmieniono: Zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 976