NULL string(0) ""

Uchwała nr VIII/62/2007Rady Gminy Płużnicaz dnia 4 października 2007w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płużnica.Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/62/2007
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 października 2007


w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płużnica.

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (150kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (23 października 2007, 13:35:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1871