NULL string(0) ""

Uchwała nr X/80/07Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 grudnia 2007w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.Na podstawie art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi...

Uchwała nr X/80/07
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi...


metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (14 stycznia 2008, 15:00:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1865