Uchwała nr XIX/134/2008Rady Gminy Płużnicaz dnia 22 grudnia 2008w sprawie Programu współpracy w 2009 r. Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznegoNa podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr XIX/134/2008
Rady Gminy Płużnica
z dnia 22 grudnia 2008


w sprawie Programu współpracy w 2009 r. Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Treść uchwały (1006kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (7 stycznia 2009, 08:33:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2517