Uchwała nr XXVIII/189/2009Rady Gminy w Płużnicyz dnia 27 listopada 2009w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420).

Uchwała nr XXVIII/189/2009
Rady Gminy w Płużnicy
z dnia 27 listopada 2009


w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420).


Treść uchwały (26kB) word

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (16 grudnia 2009, 13:17:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1568