NULL string(0) ""

Uchwała nr X/85/03Rady Gminy Płużnicaz dnia 1 grudnia 2003w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej w Gminie Płużnica.na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 i 2003 r. Nr 110, poz. 1039/, art. 30 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80 poz. 717/

Uchwała nr X/85/03
Rady Gminy Płużnica
z dnia 1 grudnia 2003


w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej w Gminie Płużnica.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 i 2003 r. Nr 110, poz. 1039/, art. 30 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80 poz. 717/


treść uchwały (74kB) word

metryczka


Opublikował: Magdalena Szczepanik (6 stycznia 2004, 08:55:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2268