NULL string(0) ""

Uchwała nr X/86/03Rady Gminy Płużnicaz dnia 1 grudnia 2003w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ art. 10 ust. 1 i 2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 110, poz. 1039/

Uchwała nr X/86/03
Rady Gminy Płużnica
z dnia 1 grudnia 2003


w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ art. 10 ust. 1 i 2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 110, poz. 1039/


treść uchwały (37kB) word

metryczka


Opublikował: Magdalena Szczepanik (6 stycznia 2004, 09:11:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1899