NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/64/2011Rady Gminy w Płużnicyz dnia 28 września 2011w sprawie podziału sołectwa Dąbrówka i utworzenia sołectwa Działowo i nadania statutu sołectwa Działowo. Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), §2 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica stanowiącego załącznik do Uchwały nr VIII/66/03 Rady Gminy Płużnica z dnia 04.09.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r., Nr 145 poz.7021, Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2005 Nr 84, poz. 1588, Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 152, poz. 2733), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/64/2011
Rady Gminy w Płużnicy
z dnia 28 września 2011


w sprawie podziału sołectwa Dąbrówka i utworzenia sołectwa Działowo i nadania statutu sołectwa Działowo.

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), §2 ust. 1 Statutu Gminy Płużnica stanowiącego załącznik do Uchwały nr VIII/66/03 Rady Gminy Płużnica z dnia 04.09.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r., Nr 145 poz.7021, Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2005 Nr 84, poz. 1588, Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2007 r. Nr 152, poz. 2733), uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (77kB) word

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (14 października 2011, 13:36:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1279