Uchwała nr IX/74/2011Rady Gminy w Płużnicyz dnia 28 września 2011w sprawie przystąpienia Gminy Płużnica do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), uchwala się co następuje:

Uchwała nr IX/74/2011
Rady Gminy w Płużnicy
z dnia 28 września 2011


w sprawie przystąpienia Gminy Płużnica do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), uchwala się co następuje:


Treść uchwały (26kB) word

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (14 października 2011, 14:22:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 923