NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/76/2011Rady Gminy w Płużnicyz dnia 28 września 2011 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/76/2011
Rady Gminy w Płużnicy
z dnia 28 września 2011


uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (28kB) word

metryczka


Opublikował: Mariusz Bartosik (14 października 2011, 14:25:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1298