Uchwała nr XII/94/2012Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 grudnia 2011zmieniająca Uchwałę Nr V/28/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej Statutu.Na podstawie art. 5 b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675, Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/94/2012
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 grudnia 2011


zmieniająca Uchwałę Nr V/28/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej Statutu.

Na podstawie art. 5 b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675, Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (68kB) word

metryczka


Opublikował: Agata Mika (17 lipca 2012, 16:25:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1243