Uchwała nr XXI/163/2012Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 listopada 2012w sprawie podjęcia działań mających na celu nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Płużnica w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa Płużnickiego Parku InwestycyjnegoNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Płużnica Nr XII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu finansowego Gminy Płużnica na lata 2012 – 2024 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/163/2012
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 listopada 2012


w sprawie podjęcia działań mających na celu nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Płużnica w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Płużnica Nr XII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu finansowego Gminy Płużnica na lata 2012 – 2024 uchwala się, co następuje:


treść uchwały (1014kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Mika (3 grudnia 2012, 09:40:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1451