NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/164/2012Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 listopada 2012w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/164/2012
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 listopada 2012


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (1019kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3379/2012 z dnia 2012-12-07

metryczka


Opublikował: Agata Mika (3 grudnia 2012, 09:43:32)

Ostatnia zmiana: Agata Mika (7 grudnia 2012, 11:29:41)
Zmieniono: zm.1.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2690