NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/227/2013Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 sierpnia 2013w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców nieruchomości w Gminie PłużnicaNa podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/227/2013
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 sierpnia 2013


w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców nieruchomości w Gminie Płużnica

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (181kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2776 z dnia 2013-09-06

metryczka


Opublikował: Agata Mika (3 października 2013, 09:00:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1374