Uchwała nr XXVIII/228/2013Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 sierpnia 2013w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Goryń obręb BłędowoNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/228/2013
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 sierpnia 2013


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Goryń obręb Błędowo

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (165kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agata Mika (3 października 2013, 09:02:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 694